سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان 
کلاسداری 
 
 
علمی آموزشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
مبلغ 
 
 
تبلیغی آموزشی 
همکاری 
موسسه بقیه الله 
محقق 
1376/01/01 
1386/01/01 
تحقیقات فقهی 
همکاری 
سازمان حج و زیارت 
روحانی کاروان 
 
 
مذهبی 
همکاری 
حوزه علمیه اصفهان 
مدیریت 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مدارج علمی حوزه 
استاد راهنما و مشاور 
 
 
راهنمایی و مشاوره 
همکاری 
مرکز جامع علوم اسلامی صاحب الامر 
استاد 
1390/07/02 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مدرسه علمیه مشکات تهران 
عضو شورای علمی وعضو شورای اساتید 
1390/03/03 
ادامه دارد 
تصمیم گیری برامور علمی واجرایی 
تدریس 
مدرسه رسالت 
مدرس 
1368/07/01 
1370/03/31 
صرف و نحو 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
1373/07/01 
1382/03/31 
ادبیات عرب و صرف و نحو 
تدریس 
مدرسه شهید صدوقی  
مدرس 
1387/07/01 
 
لمعه و اصول الفقه 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان 
مدرس 
1384/01/01 
1385/01/01 
مناسک حج 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
اصول الفقه و رسائل 
تدریس 
مدرسه رضویه 
مدرس 
1383/07/01 
1387/03/31 
شرح لمعه و اصول الفقه 
تدریس 
مدرسه خان( آیه الله بروجردی)وموسسه امام خمینی 
مدرس 
1385/07/01 
1390/04/08 
رسائل و مکاسب 
تدریس 
مدرسه فقهی امام باقر(ع)آیت الله زنجانی 
مدرس 
1389/07/02 
1390/04/08 
مکاسب 
تدریس 
موسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1389/07/03 
1393/03/10 
اصول(کفایه) 
تدریس 
مرکز جامع علوم اسلامی 
مدرس 
1390/07/01 
ادامه دارد 
اصول وفقه ودروس خارج 
تدریس 
مدرسه مشکات حوزه علمیه تهران 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
فقه 
تدریس 
مدرسه ی شهیدین 
مدرس 
1394/08/01 
ادامه دارد 
کفایه 
تدریس 
مدرسه ی مشکات 
مدرس 
1394/08/01 
ادامه دارد 
دروس تمهیدیه 
تدریس 
مرکز جامع علوم اسلامی 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
راهنمای خارج فقه و اصول 
تدریس 
مدرسه ی علمیه مشکات 
مدرس 
1394/08/01 
ادامه دارد 
مستمسک عروه الوثقی